ἐγ-κυκλόω

[711] ἐγ-κυκλόω, 1) im Kreise herumbewegen, ὀφϑαλμόν Eur. I. T. 76. – 2) mit einem Kreise rings umgeben, umzingeln, D. Sic. 3, 36. Gew. so im med.; τοῠ χϑόν' ἐγκυκλουμένου αἰϑέρος Eur. Bacch. 292; ὥσπερ φωνή μέ τις ἐγκεκύκλωται Ar. Vesp. 395, hat mich rings umschallt; τοὺς ἀμφὶ πλουσίαν τράπεζαν ἐγκυκλουμένους Plut. ad. et am. discr. 5; bes. vom Heere, Marc. 6 Tib. Graech. 3; a. Sp.; D. Sic. 4, 23 braucht so auch den aor. pass., ἐγκυκλωϑῆναι Σικελίαν, Sicilien rings umzingeln.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: