ἔγ-κυκλος

[711] ἔγ-κυκλος, = ἐγκύκλιος, kreisförmig, rund; πλακοῠς Matro bei Ath. IV, 137 b; Ep. ad. 420 (IX, 21); – τὸ ἔγκυκλον, ein Oberkleid der Frauen, Ar. Th. 261 Lys. 113. 1162; Ael. V. H. 7, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: