ἐγ-κυρέω

[711] ἐγ-κυρέω u. ἐγ-κύρω (vgl. κύρω u. κυρέω), hineingerathen, auf Etwas stoßen, begegnen, ἐντυχεῖν, B. A. 96; ἐνέκυρσε φάλαγξι Il. 13, 145; ἐγκύρσας ἄτῃσιν, ins Unglück gerathen, Hes. O. 214; τμητοῖς ὁλκοῖς Soph. El. 852; ὃς ἂν ἐγκύρσῃ Pind. P. 1, 100; ἑκατονταετεῖ βιοτᾷ 4, 282, der ein hundertjähriges Alter erreicht; ὁκοῖοι ἔργμασιν ἐγκυρέωσιν Archil. 46; ἐνέκυρσαν ἀήταις Theocr. 22, 9; Prosa, Her. 3, 77 u. öfter; bei Sp., wie Pol. 7, 12, 11; δυςχωρίαις ἀνεξόδοις ἐγκυρήσαντες Dion. Hal. 3, 59; bei diesem wie bei den anderen Sp. ist ἐγκυρέω mit seinen tempp. häufiger. – Bei Her. ist die Vrbdg mit dem gen., ἀλογίης πολλῆς ἐνεκύρησε 7, 208, auffallend, Valcken. vermuthet ἐκύρησε.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: