ἐγ-κύπτω

[711] ἐγ-κύπτω, sich in, auf Etwas ducken, sich niederbücken; absol. οἱ ἐγκεκυφότες Thuc. 4, 4; Ar. Nubb. 191; οἱ δὲ χρηματισταὶ ἐγκύψαντες οὐδὲ δοκοῠντες τούτους ὁρᾶν Plat. Rep. VIII, 555 e; – auf Etwas hinsehen, ἐς τὰ τῶν πάλας κακά Her. 7, 152; hineingucken, κατὰ τὰς ϑυρίδας ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν Plat. Rep. II, 359 d; – Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: