ἐγ-χάραξις

[712] ἐγ-χάραξις, , das Einschneiden, Einprägen, Sp. Bei den Medic. = Schröpfen. – Der Einschnitt, Riß, Schol. Ap. Rh. 3, 413.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: