ἐγ-χαράσσω

[712] ἐγ-χαράσσω, eingraben, in Stein u. dgl.; εἴς τι, Plut. Pericl. 21 Rom. 21 Mar. 27; τινί, Alex. 4 D. Hal. 2, 55; κατά τινος, Plut. Them. 9; von einer Münze, νόμισμα ἐγκεχαραγμένον τῇ μὲν τοῠ Γλύκωνος, κατὰ ϑάτερα δὲ Ἀλεξάνδρου Luc. Alex. 58; μεγάλως ἐγκεχαραγμένος, hoch angeschrieben, Charit. 2, 6; einen Einschnitt machen in Etwas, Geopon.; schröpfen, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: