ἐγ-χειρέω

[712] ἐγ-χειρέω, Hand anlegen, d. i. anfangen Etwas zu thun, ἐγχειρήσαντες εἰργάζοντο Thuc. 4, 4, öfter; εἰκὸς γὰρ ἐγχειροῠντα καὶ πράσσειν κακῶς Soph. El. 1026; c. inf., Ar. Plut. 717; Xen. Mem. 2, 3, 12; τινί, z. B. σφαγαῖς Hell. 3, 2, 20; D. Sic. 17, 48; Sp. auch pass. Bes. = angreifen, Xen. Hell. 4, 5, 16; τινί, Thuc. 4, 121; Pol. 1, 21, 1, öfter; πρός τινα, ibd. 2, 22, 11. – Von Aerzten, [712] den Kranken behandeln; auch von wissenschaftlicher Behandlung, Plut. Cic. 21 u. oft. S. ἐπιχειρέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712-713.
Lizenz:
Faksimiles:
712 | 713
Kategorien: