ἐγ-χείρημα

[713] ἐγ-χείρημα, τό, das Unternehmen, Beginnen; Soph. O. R. 540; Pol. 4, 57, 4 u. a. Sp., gew, im üblen Sinne.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: