ἐγ-χειρηματικός

[713] ἐγ-χειρηματικός, ή, όν, zu einem Unternehmen gehörig?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: