ἐγ-χρώζω

[714] ἐγ-χρώζω, = Folgdm, übertr. νόμον ἐν τοῖς ἄϑεσι καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασι τῶν πολιτῶν ἐγχρώζεσϑαι δεῖ Archyt. Stob. fl. 43, 134.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: