ἐγ-χρώννῡμι

[714] ἐγ-χρώννῡμι (s. χρώννυμι), eigtl. eine Farbe einreiben, anfärben; übertr., τὸ πάϑος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ Arist. Eth. 2, 3, wie imbuere, einprägen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: