ἐθέλ-εχθρος

[718] ἐθέλ-εχθρος, Groll hegend, feindlich gesinnt; Cratin. bei Poll. 3, 64; ἐϑελέχϑρως ἔχειν πρός τινα Dem. 39, 36, u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: