ἐθελ-ουργέω

[718] ἐθελ-ουργέω, gern, unverdrossen arbeiten, Ael. H. A. 7, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: