ἐθελο-θρησκεία

[718] ἐθελο-θρησκεία, , selbstgewählter Gottesdienst, N. T; – ἐθελοθρησκέω erkl. Suid. ἰδίῳ ϑελήματι σέβειν τὸ δοκοῠν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika