ἐθελό-δουλος

[718] ἐθελό-δουλος, freiwillig dienend, sich unterwerfend, Plat. Rep. VIII, 562 d u. Sp.; ἐϑελοδούλως ἔχειν, die Sklaverei willig erdulden, Plut. Arat. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika