ἐκείνῃ

[759] ἐκείνῃ, Correlativum zu πῇ, auf jene Art und Weise, Plat. Theaet. 179 b. u. öfter; – an jener Stelle, dort, Her. 8, 106 Thuc. 3, 88 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 759.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: