ἐκεῖθι

[758] ἐκεῖθι, dort, = ἐκεῖ, Od. 17, 10 u. sp. D.; auch [758] Her. 1, 182; bei Aesch. Spt. 792, ἐκεῖϑι κἦλϑον, = ἐκεῖσε; vgl. Opp. H. 4, 274. S. κεῖϑι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 758-759.
Lizenz:
Faksimiles:
758 | 759
Kategorien: