ἐκεῖθεν

[758] ἐκεῖθεν, von da, von dort her; Ggstz von ἐνϑένδε, Thuc. 1, 36; Plat. Phaedr. 229 d; ἐκεῖϑεν πάλιν ἐκ τῶν αὐτῶν ἀναλάβωμεν Phil. 34 e, u. öfter in Disputationen. Mit dem Artikel, ὁ ἐκεῖϑεν ἄγγελος Plat. Rep. X, 619 b; κομιοῠντας τὰς ἐκεῖϑεν ναῠς, um die Schiffe von dort zu holen, Thuc. 8, 107; ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖϑεν ἐπιβοηϑεῖν 1, 62, eigtl. τοὺς ἐκεῖ ἐκεῖϑεν, wie οὐδένα δεῠρο ἐϑελῆσαι ἀπελϑεῖν τῶν ἐκεῖϑεν Plat. Crat. 403 d; vgl. ἥκω σαφῆ τἀκεῖϑεν ἐκ στρατοῠ φέρων Aesch. Spt. 40; Ar. Av. 1168; – ἐκεῖϑεν δῆλον, hieraus, Isocr. 4, 40; γνοίη δ' ἄν τις ἐκεῖϑεν 12, 224; Plut. Arist. 25. – Von der Zeit: darauf, D. Sic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 758.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: