ἐκ-βατήριος

[754] ἐκ-βατήριος, α, ον, zum Aussteigen, bes. aus dem Schiffe gehörig; τὰ ἐκβατήρια, Opfer, die nach glücklicher Landung dargebracht werden, Sp.; übertr., ἐκβ. τῆς νόσου ϑύσας Philostr. vit. soph. 1, 12, Opfer für das glückliche Ueberstehen der Krankheit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: