ἔκ-βασις

[754] ἔκ-βασις, , das Herausgehen, Aussteigen, στρα-τοῠ Aesch. Suppl. 752; Pol. 3, 14, 6; Entkommen aus Etwas, Eur. Med. 279; – ἁλός, ein Landungsplatz, Od. 5, 410; Ausweg, Xen. An. 4, 3, 20, vgl. 2, 1, 2; – der Ausgang einer Sache, der Erfolg, προπάσχει τοῦ κακοῠ τὴν ἔκβασιν Men. fr. inc. 147.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: