ἐκ-βιάζω

[754] ἐκ-βιάζω, mit Gewalt heraustreiben, verdrängen, τινός, Plut. Symp. 4, 1, 2 a. E., l. d. Sonst med., Pol. 18, 6, 4; Plut. u. a. Sp.; bedrängen, Hdn. 3, 4, 11. – Das pass. hat Soph., ὦ τόξον χειρῶν ἐκβεβιασμένον, mit Gewalt aus den Händen gerissen, Phil. 1114; ἐκβιασϑέντες (gedrängt) εἰς φυγὴν ὥρμησαν Pol. 1, 28, 6; vgl. Plut. Thes. 27; ἐκβεβιασμένα καὶ κατάπονα (ζωγραφἠματα), mit Mühe u. Anstrengung gearbeitet, Timol. 36; Alex. 60 das part. praes. pass.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: