ἐκ-βιβάζω

[754] ἐκ-βιβάζω, herausgehen, aussteigen lassen, bes. aus dem Schiffe, ans Land setzen; Plat. Gorg. 511 e; Thuc. τοὺς ναύτας 7, 39; ἐκ τῶν νεῶν 6, 64; Xen. Hell. 2, 1, 24 u. öfter; ἐκβίβασον ἐκ τοῠ βουτόμου τοὐρνίϑιον Ar. Av. 662, aufjagen aus; – τὸν ποταμὸν ἐκ τοῠ αὐλῶνος χώματι, durch einen Damm ablenken, ableiten, Her. 7, 130; τῶν ὁδῶν ἵππους, ablenken vom Wege, Xen. mag. equ. 1, 18; übertr., τῶν λόγων δικαίων τινά Thuc. 5, 98; – τινὰ εἰς τὸν πόλεμον Pol. 27, 6, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: