ἐκ-βολάς

[754] ἐκ-βολάς, άδος, ἡ, weggeworfen, bes. a) Schlacken, Strab. IX p. 399. – b) μήτρα, vulva eiectitia, die abortirt hat, Ath. III, 101 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika