ἐκ-δέρω

[756] ἐκ-δέρω, aushäuten, die Haut abziehen, schinden, βύρσαν, Eur. El. 824; Μαρσύαν Xen, An. 1, 2, 8; σφάττειν καὶ ἐκδ. Plat. Euthyd. 301 c. – Bei Ar. Vesp. 450 = ausprügeln; vgl. Macho bei Ath. 580 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: