ἐκ-δεσμεύω

[756] ἐκ-δεσμεύω, anbinden; übertr., τὴν πίστιν εἰς ἀλλήλους Pol. 3, 33, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: