ἐκ-διθυραμβόω

[757] ἐκ-διθυραμβόω, zu dithyrambischem Schwulst machen, Phot. cod. 79.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 757.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: