ἐκ-δικάζω

[757] ἐκ-δικάζω, 1) rächen; Eur. Suppl. 154; φόνον 1218. – 2) einen Rechtshandel zu Ende führen, ihn entscheiden, vom Richter gesagt, Lys. 17, 3, wie Xen. Ath. 3, 2; vgl. Ar. Equ. 50; komisch Eccl. 984; pass., δίκαι ἐκδικασϑεῖσαι Plat. Legg. XII, 958 a. – Das med. bei Harpocr. erkl.: ἀνάδικον ἐκπρᾶξαι διὰ τὸ δικάσασϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 757.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: