ἐκ-ζέω

[759] ἐκ-ζέω (s. ζέω), aufkochen, aufbrausen, s. ἐκζέννυμι; Her. ζῶσα εὐλέων ἐξέζεσε, sie ging lebendig in Würmer auf, wimmelte von Würmern, 4, 205; ἐξέζεσε ζῶν κακοῖς ϑηρίοις Ael. N. A. 9, 19; φϑειρσί D. L. 4, 4; auch σκώληκας, LXX. – Uebertr., ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγματα Aesch. Spt. 691.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 759.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: