ἐκ-ζητέω

[759] ἐκ-ζητέω, heraussuchen, aufsuchen, Sp.; – verfolgen, rächen, LXX. u. N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 759.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: