ἐκ-καθ-εύδω

[761] ἐκ-καθ-εύδω (s. εὕδω), draußen schlafen, d. i. Nachtwache halten, ἐξεκάϑευδον Xen. Hell. 2, 4, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: