ἐκ-κλησιαστικός

[763] ἐκ-κλησιαστικός, ή, όν, zur Volksversammlung gehörig; πίναξ Dem. 44, 35, auf dem die Namen der zur Theilnahme an der Volksversammlung berechtigten Bürger standen; ψῆφοι Plut. Coriol. 14; μισϑός Luc. Dem. enc. 25; gew. τὸ ἐκκλησιαστικόν, Ar. Eccl. 102 Equ. 634, das Geld, welches der bei der Volksversammlung sich einfindende Athener aus der Staatskasse von den Thesmotheten ausgezahlt erhielt, früher ein, seit Ol. 96, 3 drei Obolen. Vgl. Böckh's Staatshh. I S. 245 ff. – Bei den K. S. = zur Kirche gehörig, kirchlich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 763.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: