ἐκ-κλησιαστής

[763] ἐκ-κλησιαστής, , der einer Volksversammlung beiwohnt, Plat. Apol. 25 a u. A.; der Redner in der Volksversammlung, Arist. rhet. 1, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 763.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: