ἐκ-κοιλιάζω

[764] ἐκ-κοιλιάζω od. ἐκκοιλίζω, im aor. -λίξας, l. d. bei Ath. VII, 325 f. aus dem Bauche nehmen, ausweiden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 764.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: