ἐκ-κοιμάομαι

[764] ἐκ-κοιμάομαι, pass., ausschlafen, aufwachen, Plat. Legg. I, 648 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 764.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: