ἐκ-κοιτέω

[764] ἐκ-κοιτέω, draußen schlafen, Nachtwache halten, wie ἐκκαϑεύδω, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 764.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: