ἐκ-κρίνω

[765] ἐκ-κρίνω (s. κρίνω), ausscheiden, aussondern; Tim. Locr. 102 e; ἐκ τῶν καμήλων ἐνιαύσιον τὸ ἔκγονον Arist. H. A. 6, 26; aus einer Zahl ausmustern, Xen. Cyr. 1, 2, 14; Plut. Ages. 13 u. Sp.; ὅσα διὰ γαστρὸς ἐκκρίνεται Arist.; im pass. = abgehen, Med.; – auswählen, auslesen, ἀρετῇ πρῶτος ἐκκριϑεὶς στρατεύματος Soph. Phil. 1411; Thuc. 6, 31. S. ἔκκριτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: