ἔκ-κρισις

[765] ἔκ-κρισις, , die Ausscheidung, Aussonderung; Arist. von Excrementen, H. A. 7, 1, wie τῆς κοιλίας od. ἡ κάτω ἐκ., Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika