ἐκ-κτυπέω

[765] ἐκ-κτυπέω, mit Getöse hervorbrechen; βροντή Poll. 1, 118.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: