ἐκ-κυβεύω

[765] ἐκ-κυβεύω, auswürfeln, gew. übertr., aufs Spiel setzen, Pol. 3, 94; ὑπὲρ τῶν ὅλων, τοῖς ὅλοις, das Wohl des Ganzen, 1, 87, 8. 2, 63, 2. – Pass. = verspielen, χιλίους ἐκκυβευϑεῖσα δαρεικούς Plut. Artax. 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: