ἐκ-κυβιστάω

[765] ἐκ-κυβιστάω, sich Kopf über hinausstürzen, Plut. qu. nat. 28; Kopf über stürzen, εἰς κρᾶτα πρὸς γῆν Eur. Suppl. 714. Von Tänzern, Xen. An. 6, 1, 9; ὑπέρ τινος Conv. 2, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: