ἐκ-κυέω

[765] ἐκ-κυέω, gebären; übertr., χόλον ἐκκεκύηκε, Philp. 75 (VII, 385).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: