ἐκ-κυκλέω

[765] ἐκ-κυκλέω, herausdrehen, bes. auf dem Theater (s. das Folgende), Clem. Al., Suid. Im med., Ar. Ach. 409 Th. 96, sich zeigen; ἐκκυκλήϑητι Ach. 408, zeige dich; offenbar machen, an den Tag bringen, Clem. Al.; ἐς ἀγοράν τι Plut. prof. virt. sent. p. 254. – Vgl. ἐκκυλίω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: