ἐκ-νέφελος

[770] ἐκ-νέφελος, aus den Wolken; ἥλιος, die durch die Wolken scheinende Sonne, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: