ἐκ-νεφίας

[770] ἐκ-νεφίας, , sc. ἄνεμος, ein Sturm, der beim Zusammenstoßen der Winde aus den Wolken hervorbricht, Arist. mund. 4 Meteorl. 2, 6; vgl. Alexis bei Ath. VIII, 338 d; νότος D. Sic. 20, 88; ὄμβρος, Regen mit Sonnenschein (?), Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: