ἐκ-νίπτω

[770] ἐκ-νίπτω, aus-, abwaschen, reinigen; κύλικα ἐκνενιμμένην Eubul. bei Ath. XI, 470 d; φόνῳ φόνον ἐκνίψω Eur. I. T. 1224; sühnen, Plat. epist. VIII, 352 c u. öfter; eine Befleckung durch Sühnmittel abwaschen, sich von einem Vorwurfe reinigen, μύσος Orph. Arg. 1230; οὐδέποτ' ἐκνίψῃ σὺ τἀκεῖ πεπραγμένα σαυτῷ Dem. 18, 140. Auch med., τὸν φόνον ἐκνίψασϑαι Philostr.; ἐκνιψάμενος τὸ ϑνητόν Plut. an vit. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: