ἐκ-νιτρόω

[770] ἐκ-νιτρόω, auswaschen (mit νίτρον), ἐκπώματα ἐκνενιτρωμένα Alexis bei Ath. VI, 230 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: