ἐκ-πληρόω

[774] ἐκ-πληρόω, ausfüllen, anfüllen, wie ἐκπίμπλημι; ἑκατὸν ἐχίδναις ἐκπληρῶν ἀσπίδα γραφῇ Eur. phoen. 1135; von Schiffen, bemannen, Arist. polit. 7, 6; – vollzählig machen, δέκατον ὄχον Soph. El. 698, die Zahl der zehn Wagen vollmachen; τὰς ἴσας μυριάδας Her. 7, 186, vgl. 8, 82; τοὺς ἱππεῖς εἰς δισχιλίους Xen. Cyr. 5, 3, 24; vgl. Mem. 3, 6, 5; vollständig bezahlen, τὸ χρέος Plat. Legg. XII, 958 b; τὴν ὑπόσχεσιν, das Versprechen erfüllen, Her. 5, 35; vgl. Pol. 1, 67, 1. – Aber λιμένα πλάτῃ, durchlaufen, Eur. Or. 54.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 774.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: