ἔκ-πληξις

[774] ἔκ-πληξις, , Betäubung, z. B. durch einen heftigen Schlag, Hippocr.; heftiger Schreck, Bestürzung, ἔκπλ. ἐκφοβεῖ φρένας Aesch. Pers. 598; καὶ ἀφασία Eur. Hel. 549; Plat. Phil. 47 a; εἰς ἔκπληξιν ἰδεῖν Critia. 115 d; ἐνέπεσεν ἀνϑρώποις Thuc. 4, 54; ἔκπληξιν παρέχειν, εἰς ἔκπληξιν καϑιστάναι, betäuben, 4, 55. 6, 36; Antiph. 5, 6, wie Sp.;ἐν ἀφροδισίοις, heftiger Trieb, Brunst, Pol. 3, 81, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 774.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: