ἐκ-πομπή

[775] ἐκ-πομπή, , das Aussenden, Abschicken, ἀποικιῶν, von Kolonien, Plat. Legg. V, 740 e; λῃστῶν, Streifzüge, Thuc. 3, 51; eines Gesandten, Pol. 23, 14, 11; γυναικός, Verstoßung, Antipho bei Stob. flor. 68, 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 775.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: