ἐκ-σεύω

[778] ἐκ-σεύω (s. σεύω), heraustreiben, im pass., heraus-, wegeilen, -stürzen; ἐκ δ' ἔσσυτο λαός Il. 8, 58; πυλῶν ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ 7, 1; Od. 9, 438; von Sachen, φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος 9, 373; αἰχμὴ ἐξεσύϑη, die Spitze fuhr heraus, Il. 5, 293; sp. D.; übertr., βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος, der Schlaf schwand von den Augenlidern, Od. 12, 366.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: